Acil Tıp

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisi deneyimli ve dinamik bir kadro ile 24 saat kesintisiz görev yapmaktadır.

Gündüzleri acil servis, hastanede mevcut tüm branşlar tarafından desteklenmekte, geceleri ise hastalar acil servis hekimlerince değerlendirilmektedir.  Gerekli durumlarda ilgili uzmanlarımız çağrıldıktan çok kısa bir süre içinde acil konsültasyona cevap vermektedir.  Ayrıca Mağusa, Güzelyurt’ta bulunan dispanserlerimizde tespit edilen ve müdahale gerektiren acil durumlarda, ambulanslarımızla hastalar en hızlı şekilde transfer edilmektedir.

Modern tıbbi cihazlar ile donatılmış olan acil serviste, yatak başı monitörleri olan on iki kişilik bir müşahede odası bulunmakta, hastaların ilk tedavi ve gözlemleri burada yapılmaktadır.  Bunun dışında bir travma odası, bir resüssitasyon odası, bir küçük müdahale odası, üç muayene odası ve bir triaj odası bulunmaktadır.

Acil serviste her türlü tahlil ve radyolojik tetkik, 24 saat boyunca en hızlı şekilde yapılmaktadır.  Hastanemizin yoğun bakım ünitesi ve ameliyathanelerinin acil servisten kolay erişilebilir bir konumda olması, her branştan acil hastayı kolaylıkla kabul ve tedavi etme olanağı sağlamaktadır.