Πυρετός

Η αύξησητηςθερμοκρασίας τουσώματος πάνω από την κανονικήορίζεται ως πυρετός. Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν τα όρια της κανονικήςθερμοκρασίας τουσώματος. Γενικά, η κανονικήθερμοκρασία σώματος πουμετράται από τοορθόγίνεται αποδεκτήως 36,1 – 37,8 Cº

Γιατί αυξάνεται ο πυρετός;
Ο πυρετόςείναι το πιοσημαντικό και μεγαλύτερο σημάδιμικροβιακών παθήσεων.

Ουσίες πουεκκρίνονται από ορισμένα βακτήρια ή ιούς, ή οιίδιοι, προκαλούν αύξησητηςθερμοκρασίας τουσώματος. Είναι χρήσιμο να αξιολογηθείτοάτομομε πυρετόόσον αφοράτημόλυνση. Η γρίπη, η πνευμονία, η σκωληκοειδίτιδα, οιλοιμώξειςτου αυτιού, τωννεφρών, τουστομάχου και τουεντέρου προκαλούν συχνά πυρετό. Ο πυρετός μπορεί επίσης να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα φλεγμονήςστοσώμα.

Εκτός από όλα αυτά, απαιτείται λεπτομερής εξέταση για πυρετότου οποίου η αιτία δεν μπορεί να προσδιοριστεί.

Τι προκαλεί ο υψηλός πυρετόςστοσώμα;
Κατάτηνάνοδοτου πυρετού, εμφανίζονται συμπτώματα όπωςρίγη, κρύα χέρια και πόδια. Ο μεταβολικός ρυθμός αυξάνεται κατά 10-12% για κάθε αύξηση 1 βαθμού πάνω από 37º. Ως αποτέλεσμα, ο καρδιακός παλμός επιταχύνεται και η ανάγκηγια υγρά και θερμίδες αυξάνεται. Όλα αυτά επιβαρύνουντην καρδιά και το αναπνευστικόσύστημα.

Ο πυρετός μπορεί να προκαλέσει σπασμούςσε παιδιάηλικίας 6 μηνώνέως 6 ετών. Μπορεί επίσης να προκαλέσει επιδράσεις όπως ανησυχία, παραλήρημα, παραισθήσεις.