Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde, Son Teknoloji PACS Donanımı ile 4 Boyutlu Radyolojik Görüntüleme, Teşhis ve Sanal Ameliyat Dönemi Başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sunduğu modern ve teknolojik sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, hastanedeki radyolojik verilerin ortak bir medyada buluşturulup saklanmasına, gerektiğinde bu verilerin işlenmesi ve raporlanmasına, ayrıca operasyonlardan önce sanal ortamda simülasyon fırsatı ile başarı oranı ve kalitesinin artırılmasına imkan sağlayan son teknoloji ürünü PACS’a yatırım yapıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nail Bulakbaşı PACS Donanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu;

PACS Donanımının Kullanım Alanları
Yakın zamanda, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde hayata geçecek Fujifilm Synapse PACS donanımı, 3 boyutlu radyolojik görüntüleme yanında görüntülerin zamansal (4D) işleme ve saklama özelliklerini kullanarak, tetkik ve raporların kısa sürede hazırlanmasını, hasta verilerinin uzun süreli saklanmasını ve hekimlerin bu verilere istenen her noktadan (Tablet, cep telefonu, dizüstü bilgisayar vb.) erişebilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, klasik PACS donanımına göre Nöroloji, Kardiyoloji, Pulmonoloji, Gastroentroloji, Üroloji ve Onkoloji branşlarında çok ayrıntılı uygulamaların yapılmasını da olanaklı hale getirecektir. Bu uygulamalara sanal kolonoskopi ve bronkoskopi, sanal stent takılması, sanal katater yerleştirilmesi ve gelişmiş damar analizlerinin yapılması gibi birçok uygulama örnek verilebilir.

Kalp Ameliyatlarında, Operasyon Öncesi Simülasyon
Kalp ameliyatları öncesinde, sistemin sanal kateter özelliği ile oluşabilecek komplikasyonların önceden görülmesi ve önlem alınması sağlanabilecek, hastaya kateter takılıyormuş gibi, ameliyat öncesi damarlar içindeki tıkanıklık ve oluşabilecek zorluklar önceden izlenebilecektir.

3 Boyutlu Titanyum Kemik Oluşturma
Sistemin 3 boyutlu işlem yapabilme özelliği sayesinde, kemik implantları oluşturularak, hastanın kemik kayıplarında, titanyum kemik oluşturulması işlemini, yazıcıdan print alır gibi gerçekleştirebilecektir. Bu uygulama sayesinde de, özellikle Ortopedi ve Beyin Cerrahisi vakalarında, hasar gören kemiklerin, 3 boyutlu olarak gerçek çıktılarının alınmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmekte olan 3D yazıcı teknolojisi sayesinde, hastaların organları bu yazıcılardan çıktı alınarak üniversite içinde yapılan eğitimlerde de kullanılabilecektir.

Tümör Ameliyatlarında Simülasyon İmkanı
Özellikle karaciğer ameliyatları öncesinde, hangi bölgede işlem yapılacağı, hastanın ne şekilde ameliyat edileceği gibi bilgiler yine karaciğer analiz yazılımı ile kısa sürede simüle edilerek, tümörün tam olarak yeri tespit edilebilecektir.

Sanal Kolonoskopi ve Bronkonskopi
Sanal kolonoskopi ve bronkonskopi özelliği sayesinde, hastaya fiziksel kolonoskopi ya da bronkonskopi uygulanmadan, kalın bağırsak ya da akciğerlerde gerekli incelemeler gerçekleştirilebilecektir.