Ηλεκτρονικά Περαστικά

Μπορείτε να στείλετε μια κάρτα μηνύματος στους συγγενείς σας που έχουν νοσηλευτεί στο ίδρυμα μας χρησιμοποιώντας την υπηρεσία και να τους ευχηθείτε περαστικά.