Ακτινολογία

Χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό του Τμήματος Ακτινολογίας, παρέχονται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές ακτινολογικές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές εικόνες που λαμβάνονται από τις συσκευές που λειτουργούν με πλήρως ψηφιακή τεχνολογία επεξεργάζονται και αρχειοθετούνται στο περιβάλλον του συστήματος αποθήκευσης εικόνας και μετάδοσης (PACS). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ληφθούν πιο λεπτομερείς εικόνες, λιγότερος  χρόνος εξέτασης και πιο κατάλληλη διάγνωση από τις συμβατικές μεθόδους απεικόνισης και αυτές οι εικόνες αξιολογούνται από έμπειρους γιατρούς σε ειδικές συσκευές και σταθμούς εργασίας PACS. Σήμερα, όλες οι εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμες σε μια υπερσύγχρονη μονάδα ακτινολογίας είναι διαθέσιμες στην κλινική μας. Αυτά είναι:

 • Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας (DR)
 • Ψηφιακή φθοροσκόπηση (CR)
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογραφία, Doppler και υπερηχογραφία 4 διαστάσεων
 • Πολλαπλασιαστική τομογραφία (64 ανιχνευτές)
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (1.5Tesla, 16 κανάλια)
 • Ψηφιακή αγγειογραφία (DSA)
 • Επεμβατική ακτινολογία
 • Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Ψηφιακές Ακτινολογικές Αναφορές:

Όλες οι συμβατικές ακτινογραφίες λαμβάνονται με συστήματα DR και μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα τα είδη ρουτίνας και ειδικών άμεσων ακτινογραφιών (σκολίωση, μέτρηση μήκους και κεφαλομετρία κ.λπ.). Επιπροσθέτως, παρέχονται υπηρεσίες ακτινογραφίας ασθενών στους νοσηλευόμενους ασθενείς μας με σύστημα CR όταν κρίνεται απαραίτητο.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • Ψηφιακά συστήματα ακτινογραφίας GE Definium (TM) 6000
 • Συστήματα Fuji CR (CR-Propect, CR-Capsula)
 • GE TMX + συσκευή κινητής ακτινογραφίας

Ψηφιακή φθοροσκόπηση:

Όλα τα είδη των ακτινογραφιών του γαστρεντερικού σωλήνα (οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο, λεπτό έντερο και διπλές ακτινογραφίες παχέος εντέρου), ουρολογικές ακτινολογικές εξετάσεις (IVP, κυτογραφία), υστεροσαλπιγγογραφία (HSG) και φιστογραφία μπορούν να πραγματοποιηθούν με ακτινοσκόπηση.

Συσκευή που χρησιμοποιείται: Συσκευή φθοριοσκοπίας GE Precision Rxi.

Ψηφιακές ανασκοπήσεις μαστογραφίας:
Η ψηφιακή μαστογραφία, μια νέα τεχνολογία στην απεικόνιση του μαστού, είναι πλέον η κύρια διαγνωστική μέθοδος στη διάγνωση των ασθενειών του μαστού και της ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού. Σε αντίθεση με τη συμβατική μαστογραφία, μια χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας παράγει μια καλύτερη ποιότητα εικόνας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ευαίσθητους ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Αυτές οι εικόνες εξετάζονται στη συνέχεια σε σταθμούς εργασίας με ειδικές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, όπως η ενίσχυση, η μέτρηση και η ρύθμιση της αντίθεσης, μπορούν να εκτελεσθούν ανεξάρτητα από τη δόση της ακτινογραφίας που χρησιμοποιείται.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας:

 • Ο χρόνος αναθεώρησης είναι σύντομος. Αμέσως μετά τη λήψη, αποκτώνται εικόνες και λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των εικόνων.
 • Η δόση ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλότερη από τη συμβατική μαστογραφία.
 • Η ανάλυση αντίθεσης είναι υψηλότερη από την κανονική μαστογραφία. Η μικροκαλλιέργεια και οι μικρές βλάβες είναι πιο εύκολα διακριτές. Αυτό διευκολύνει την αξιολόγηση του ιδιαίτερα πυκνού και ινοκυστικού ιστού μαστού.
 • Οι εικόνες μπορούν να αρχειοθετηθούν και να μεταφερθούν ψηφιακά.

Συσκευή που χρησιμοποιείται: Σύστημα Βασικής Σάρωσης GE Senographe.

Υπερηχογραφία και υπερηχογραφία Doppler:
Η υψηλή ανάλυση και η ποιότητα εικόνας των προηγμένων συσκευών υπερήχων παρέχουν διαγνωστική ευκολία. Οι υπερσύγχρονες συσκευές μας χρησιμοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια. Στο τμήμα μας εκτελούνται όλες οι υπερηχογραφικές εξετάσεις και οι επεμβατικές διαδικασίες καθοδηγούμενες από υπερήχους. Εγκυμοσύνη Οι αμερικανικές εξετάσεις και η έγχρωμη 4-διαστάσεων απεικόνιση μπορούν να εκτελεστούν.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • GE Logiq P6 Pro Ultrasonography και συσκευή Doppler υπερήχων
 • Συσκευή υπερηχογραφίας GE Logiq P9 Pro και συσκευή υπερηχογραφίας Doppler
 • Συσκευή υπερηχογραφίας Ultrasonography και Doppler GE Voluson 730 Pro
 • GE Logiq P6 Pro φορητή υπερηχογραφία και συσκευή Doppler υπερήχων

Πολύπλευρη τομογραφία υπολογιστών (MSCT) Αναθεώρηση:

Η συσκευή "πολλαπλών ανιχνευτών BT" 64 τμημάτων επιτρέπει τη λήψη στιγμιαίων και υψηλότερων λήψεων ανάλυσης. Εξοπλισμένο με επαρκή και ειδικά προγράμματα λήψης για κάθε περιοχή, μπορεί να εξεταστεί απο αυτή τη συσκευή.

 • Συμβατικές εξετάσεις για όλες τις περιοχές του σώματος
 • 3D απεικόνιση
 • CT-αγγειογραφία (εγκεφαλική, καρωτίδα, αορτογραφία, περιφερική αγγειογραφία)
 • Στεφανιαία CT-αγγειογραφία και βαθμολόγηση ασβεστίου
 • Πλήρης σάρωση σώματος (πίνακας τραυμάτων)
 • Ο λόγος για τους ασθενείς που υπέβαλαν αίτηση στο τμήμα έκτακτης ανάγκης για πόνο στο στήθος (Αορτική ανατομή, πνευμονική εμβολή, πνευμονία κ.λπ.) διεξάγεται γρήγορα και με επιτυχία.

Συσκευή που χρησιμοποιήθηκε: Συσκευή CT 64 Discovery CT750 HD της GE Discovery.

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)
Το Πανεπητιμιακό Νοσκομείο Near East προσφέρει υπηρεσίες απεικόνισης με αναβαθμισμένο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας το 2015 με μια συσκευή 16 Tesla GE Signa HDxt με 16 κανάλια, η οποία περιλαμβάνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και ενημερώσεις. Οι επιθεωρήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με αυτή τη συσκευή εξοπλισμένη με επαρκείς και ειδικές περιελίξεις και προγράμματα για κάθε περιοχή.

 • Εγκεφαλικές, οφθαλμικές, εσωτερικές ωτικές και ωτικές δομές, υπόφυση, άρθρωση των γνάθων, εγκεφαλικές αρτηρίες και συστήματα φλεβών, όπως η εξέταση της περιοχής της κεφαλής
 • Αντίσταση (DSC και DCE) και μη αντίθεσης (ASL) εξετάσεις μαγνητικής τομογραφίας
 • Διασπορά και διάχυση απεικόνισης τανυστή
 • Λειτουργική MRI εγκεφάλου
 • Εξετάσεις MR-φασματοσκοπίας
 • Μελέτη ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF)
 • Εξέταση της δομής του λαιμού, του λάρυγγα, του φάρυγγα, των σιελογόνων αδένων, της γλώσσας και των περιβαλλόντων δομών
 • Εξέταση μεγάλων αγγείων που σχετίζονται με τους πνεύμονες και την καρδιά
 • Μορφολογική και λειτουργική καρδιακή (καρδιακή) απεικόνιση, εξέταση στεφανιαίας MRΙ-αγγειογραφίας και καρδιακής αιμάτωσης
 • Ανταγωνιστικές και μη αντίθετες εξετάσεις αγγειογραφίας MRΙ για όλες τις περιοχές του σώματος
 • Μελέτες μυελού του λαιμού, της πλάτης και της οσφυϊκής μοίρας
 • Μορφολογική και κινηματική εξέταση των άκρων και των αρθρώσεων όπως ο ώμος, ο βραχίονας, ο αγκώνας, ο καρπός, το χέρι, ο ισχός, ο μηρός, το γόνατο, το πόδι, ο αστράγαλος και το πόδι
 • Ενδοκοιλιακά όργανα, εξέταση κατώτερης κοιλιακής περιοχής (πυελική περιοχή)
 • Δυναμικές εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού ιστών (ήπατος, μαστού, νεφρού, όγκου)
 • Εφαρμογές εξωκράνια και κοιλιακής διάχυσης
 • MRCP (Λεπτομερής και προηγμένη τεχνική απεικόνισης της χοληδόχου κύστης, της χοληφόρου οδού με MRΙ)
 • MRΙ-Πυελλογραφία (MR-Ουρογραφία)

Χρησιμοποιημένη συσκευή: GE Signa HDxt1.5 Tesla (16 καναλιών) συσκευή MRΙ.

Ψηφιακή Αγγειογραφία
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Near East, το 2015, αναβαθμίζεται η συσκευή μονοπολικής ψηφιακής αγγειογραφίας (DSA) και οι εφαρμογές αγγειακής και νευροαγγειακής επεμβατικής ακτινολογίας εκτελούνται σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα. Εκτός από την 3D περιστροφική αξιολόγηση σε νευροχειρουργικές διαδικασίες, ο παράγοντας αντίθεσης στην αξιολόγηση των περιφερικών αγγείων μπορεί να οπτικοποιηθεί με τη μέθοδο bolus-chase σε μία απλή απόδοση αντίθεσης.

Νευροϊνεργικές διαδικασίες:

 • Όλοι οι τύποι εγκεφαλοαγγειακής αγγειογραφίας
 • Τοποθέτησης στέντ στον καρωτιδικής για στένωση
 • Άνοιγμα του θρόμβου και αποφρακτική αρτηρία με παρεμβολή εγκεφαλικού επεισοδίου
 • Θεραπεία ενδοαγγειακού ανευρύσματος

Αγγειακές διαδικασίες:

 • Όλοι οι τύποι αρτηριοφλεβικών αγγειογραφικών εξετάσεων
 • Αφαίρεση της στένωσης και άνοιγμα του αποφραγμένου αγγείου με παρέμβαση στις λαγόνες και περιφερειακές αρτηρίες
 • Κεντρική φλεβική θυρίδα και μόνιμη εισαγωγή καθετήρα
 • Εμβολιάζεται η νεφρική αρτηριοφλεβική συρίγγια.

Διαδερμική:

 • Η εισαγωγή ενός καθετήρα μέσω της χοληφόρου οδού και η εισαγωγή ενός στεντ εάν είναι απαραίτητο
 • Η τοποθέτηση καθετήρα νεφροστομίας πραγματοποιείται με νεφρική επέμβαση.

Συσκευή: GE 3100 Innova συσκευή αγγειογραφίας:

Επεμβατική Ακτινολογία
Οι επεμβατικές διαδικασίες ακτινολογίας γενικά διαιρούνται σε τρία τμήματα και αποτελούνται από αγγειακές, μη αγγειακές και νευροαγγειακές διαδικασίες αντίστοιχα.

Οι μη αγγειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επεμβάσεις που γίνονται μέσω της περούκας (μέσω του δέρματος) και εκτελούνται υπό την καθοδήγηση της υπερηχογραφίας ή της υπολογιστικής τομογραφίας. Για το σκοπό αυτό, οι συνηθέστερες είναι οι λεπτές ή παχίες βιοψίες μάζας βελόνας και οι διαδικασίες διαδερμικής αποστράγγισης. Εκτός αυτών, οι διαδικασίες νεφροστομίας για την ανακούφιση του νεφρού σε περιπτώσεις διαστολής των νεφρικών διαύλων και της εφαρμογής του στεντ μπορούν να πραγματοποιηθούν στους όγκους των χοληφόρων αγωγών ή στη στένωση των χολικών αγωγών. Μια άλλη διαδικασία που διεξάγεται διαδερμικά είναι η μη χειρουργική θεραπεία της ανεπάρκειας των κιρσών σε φλέβα.

Οι αγγειακές παρεμβάσεις είναι οι διαδικασίες για την ανοιχτή στένωση ή την απόφραξη που κατευθύνεται κυρίως στις αρτηρίες υπό την καθοδήγηση της συσκευής αγγειογραφίας. Παρομοίως, σε περιπτώσεις στένωσης ή αιφνίδιας απόφραξης των αγγειακών δομών που οδηγούν στο νεφρό ή τα έντερα, εφαρμόζονται αγγειοπλαστική (άνοιγμα του αγγείου) και τοποθέτηση στεντ. Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που εκτελούνται με την επέμβαση φλεβικού συστήματος είναι η τοποθέτηση ενός μόνιμου καθετήρα με σήραγγα σε κεντρικό λιμένα ή ασθενείς με αιμοκάθαρση. Έτσι, οι ασθενείς με αιμοκάθαρση μπορούν εύκολα να εισέλθουν σε αιμοκάθαρση και οι ασθενείς με καρκίνο μπορούν.

Μεταξύ των νευροαγγειακών διαδικασιών που εκτελούνται στο νοσοκομείο μας η αγγειογραφία του αγγειακού εγκεφάλου και του αγγειακού συστήματος, η εμφύτευση στεντ σε ασθενείς με στένωση καρωτίδας, εγκεφαλικό επεισόδιο και θεραπεία ασθενών που εμφανίζονται στην αρχική περίοδο και θεραπεία ασθενών με αιμορραγία εγκεφάλου λόγω ανευρύσματος.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • GE 3100 Innova συσκευή αγγειογραφίας
 • GE Discovery CT750 HD συσκευή CT με 64 τμήματα
 • GE Logiq P6 Pro υπερηχογραφία και υπερηχογραφία Doppler
 • GE Logiq P9 Pro υπερηχογραφία και υπερηχογραφία Doppler

Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Το PACS (Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας) είναι μια λύση προγράμματος στο διαδίκτυο που βασικά συλλέγει, συνδυάζει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται και αναπαράγει εικόνες από διαφορετικές ιατρικές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο άτομο μπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικές συσκευές και ώρες στο ίδιο περιβάλλον, ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για να τους φτάσει όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των παλαιών και νέων εικόνων, αν είναι απαραίτητο, άλλες εικόνες από τα εξωτερικά κέντρα μπορούν να προστεθούν στο σύστημα και το νοσοκομείο NEU και άλλα ιατρεία και ιδρύματα υγείας μεταξύ αυτών των εικόνων στο διαδίκτυο.

Εκτός από αυτά τα βασικά οφέλη του PACS, υπάρχουν πολλές εφαρμογές απεικόνισης που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο πλαίσιο του συστήματος που ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο NEU και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον μέσω ενός συστήματος σύννεφο.

Οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε αυτό το σύστημα είναι:

 • Βασικές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κατά την καθημερινή αξιολόγηση
 • 4D, όπου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυναμικές φαρμακευτικές εικόνες,
 • Πρόγραμμα συγχώνευσης που επιτρέπει την επικάλυψη εικόνων διαφορετικών συσκευών (CT, MRI, PET / CT),
 • 3-διαστάσεων πρόγραμμα σύγκρισης που επιτρέπει τη σύγκριση των εικόνων όχι μόνο σε δύο, αλλά και σε τρεις διαστάσεις
 • Οδοντιατρικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση της εκχύλισης δοντιών
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας εικονικής ενδοσκόπησης
 • Προγράμματα RECIST και PERCIST που ορίζονται για μεθόδους ακτινολογικής απεικόνισης και απεικόνισης PET και χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση όγκων
 • Συγκεκριμένα, οι τρισδιάστατες εικόνες που δημιουργούνται στο σύστημα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργίες όπως εικονικό χειρουργικό σχεδιασμό ή 3D μοντελοποίηση.

Συσκευή που χρησιμοποιείται: Σύστημα FUJI PACS

Policlinic Area
1. FloorWestern Block
Department of Polyclinics
Opening Hours
Monday - Friday8:00 - 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

+90 (392) 444 0 535

Location

Ιατροί Τμήματος