Τμήμα Ανθρωπινού Δυναμικού
  • Γνωρίζουμε ότι είμαστε μέρος μιας μεγάλης ομάδας και ενεργούμε ανάλογα,
  • Πιστεύουμε στην ομαδική εργασία,
  • Λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης σε όλα όσα κάνουμε,
  • Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και τους συμπαίκτες μας,
  • Δίνουμε σημασία στους ασθενείς μας και ενεργούμε υπεύθυνα,
  • Βλέπουμε τις διαφορές ως ευκαιρία και προσαρμογή,
  • Διεξάγουμε διαχείριση λύσεων και προσανατολίζουμε τα αποτελέσματα προς τα αποτελέσματα.

Διαδικασία πρόσληψης
Η διαδικασία πρόσληψης αρχίζει με τη συλλογή αιτήσεων για θέσεις εργασίας με τον προσδιορισμό των απαιτούμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με τα αιτήματα των σχετικών τμημάτων.

Πρώτα απ 'όλα, οι αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί από τους Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τον σχετικό υπεύθυνο τμήματος και εκείνοι που πληρούν την περιγραφή θέσης και τα προσόντα που ζητούνται, προσκαλούνται στη συνεδρίαση από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μετά από συνεντεύξεις με την Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσλήψεων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού προβαίνει σε συνέντευξη με τους υποψήφιους.

Για τις εφαρμογές σας. insankaynaklari@neu.edu.tr

Εκπαίδευση και ανάπτυξη
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Near East, το οποίο εξαλείφει την εξάρτηση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου στον τομέα της υγείας, παρέχει υγειονομικές υπηρεσίες σε διεθνές επίπεδο με το διακεκριμένο προσωπικό της σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και ενεργεί με την αποστολή να συμβάλλει στην εκπαίδευση ιατρικών επιστημόνων, Έχοντας επίγνωση της σπουδαιότητάς της, η Εταιρεία παρέχει προσανατολισμό στους υπαλλήλους της κατά την πρώτη μέρα της απασχόλησής τους και παρέχει τάξη και πρακτική κατάρτιση για επαγγελματική, τεχνική και προσωπική ανάπτυξη προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στον συνεχώς αυξανόμενο τομέα της υγείας και να αυξηθούν οι ικανότητές τους.

Πολιτική αποδοχών και οφέλη
Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Near East έχει ένα δίκαιο σύστημα αμοιβών βασισμένο στις επιδόσεις και τα προσόντα. Oλοι οι εργαζόμενοι και οι συγγενείς τους επωφελούνται από τα νοσοκομεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Near East (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, γυμνάσιο και προπτυχιακό) με μειωμένο επιτόκιο.