Αποστολη

Αποστολη
Εμείς ως το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Near East

Είμαστε ένας θεσμός που παρέχει υπηρεσίες υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα με το διακεκριμένο προσωπικό της σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των ασθενών και συμβάλλει στην εκπαίδευση των ιατρικών επιστημόνων.

Στόχος
Να είναι προτιμώμενο νοσοκομείο όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο με την ποιότητα των υπηρεσιών του και τις επιστημονικές μελέτες.

Αξίες

  • Δύνουμαι σημασία στην υγεία της κοινότητας
  • Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφάλεια των ασθενών.
  • Υποστηρίζουμε τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας ακολουθώντας τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες.
  • Παρέχουμε υπηρεσίες υγείας με εξατομικευμένες διαγνώσεις και θεραπείες.
  • Διατηρούμε όλες τις πρακτικές μας στο πλαίσιο των δεοντολογικών κανόνων.