Αθλητικό Kέντρο Υγείας


ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Σύμφωνα με τον ορισμό της Ομοσπονδίας Αθλητικής Ιατρικής της Παγκόσμιας Αθλητικής Ιατρικής (FIMS), άτομα όλων των ηλικιών και φύλων που εξετάζουν τις επιδράσεις της άσκησης, της κατάρτισης και του αθλητισμού, ή αντίθετα, η έλλειψη κίνησης (καθιστική ζωή) σε υγιή και νοσούντα άτομα και που συμμετέχουν στο κίνημα στους τομείς της διάγνωσης, της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης.

Η ενθάρρυνση της συμμετοχής στην άσκηση και ο αθλητισμός για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής όσο το δυνατόν συντομότερα και η επιστροφή στη δραστηριότητα είναι οι κύριες δραστηριότητες της αθλητικής ιατρικής. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτούς τους ορισμούς, είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι η αθλητική ιατρική δεν σχετίζεται μόνο με τη θεραπεία των τραυματισμών αλλά και με διάφορες πτυχές της άσκησης και των αθλητικών επιδόσεων.

Σήμερα, πολλοί κλάδοι συνεργάζονται για να αποκαλύψουν τις θετικές και αρνητικές επιδράσεις της άσκησης και του αθλητισμού στην ανθρώπινη υγεία, να διαγνώσουν και να θεραπεύσουν τα προβλήματα και να ασχοληθούν με τις ιατρικές πτυχές των επιδόσεων του αθλητή στο πλαίσιο της κλινικής και της έρευνας. Αυτές περιλαμβάνουν ειδικό για τη σωματική αγωγή, αθλητικό ψυχολόγο, αθλητικό φυσιοθεραπευτή, διατροφολόγο, ορθοπεδικό, φυσικο-ιατρικό και αποκατάστασης, καρδιολόγο και αθλητικό γιατρό.

Υπηρεσίες που παρέχονται στο τμήμα μας:

Προληπτικές αθλητικές υπηρεσίες υγείας
Οι προληπτικές υπηρεσίες υγείας αποτελούν το πρώτο βήμα στην υγεία και έχουν μεγάλη σημασία. Οι εξετάσεις υγείας του αθλητή γίνονται κυρίως κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών θεωρήσεων και έχουν εγκριθεί για γυμναστήριο. Έχει ένα ευρύ πλαίσιο και διαφέρει στον αθλητισμό. Οι προπτυχιακές εξετάσεις, οι οποίες επιτρέπουν στα άτομα να αξιολογήσουν την καταλληλότητά τους για υγεία πριν ξεκινήσουν τα αθλήματα επιδόσεων, και ότι οι τακτικοί αθλητές υποβάλλονται τακτικά σε υγειονομικούς ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα, είναι πολύ σημαντικοί και δεν πρέπει να ληφθούν ελαφρά υπόψη για την πρόληψη ανεπιθύμητων καταστάσεων.

Η εκπαίδευση για την υγεία των αθλητών είναι μια αποτελεσματική μέθοδος στις προληπτικές υπηρεσίες υγείας και πρέπει να είναι συνεχής. Οι αθλητές ενημερώνονται για παράγοντες που προκαλούν τραυματισμούς, προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη τραυματισμών, αθλητικών κινδύνων, πρώτων βοηθειών και παρόμοια θέματα. Είναι γνωστό ότι οι αθλητές που λαμβάνουν αυτή την εκπαίδευση έχουν λιγότερες αθλητικές κακώσεις και μπορούν να αντιμετωπίσουν τους τραυματισμούς πιο εύκολα. Με τις δοκιμές σωματικής ικανότητας και τις δοκιμές απόδοσης, ο τύπος σώματος καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά του αθλητή όπως δύναμη, αντοχή και ευελιξία. Αυτές οι δοκιμές δεν είναι μόνο σημαντικές για την προστασία και τη βελτίωση της απόδοσης, την επιλογή δεξιοτήτων και την κατεύθυνση του ατόμου στον κατάλληλο κλάδο, αλλά και την προστασία από ενδεχόμενους τραυματισμούς. Προετοιμάζει ένα κατάλληλο έδαφος για την ανίχνευση και τη βελτίωση των ελλειπών ή αδύναμων στοιχείων της απόδοσης.

Διάγνωση και Θεραπεία σε Ασθένειες / Τραυματισμούς
Οι τραυματισμοί στον αθλητισμό συχνά εκδηλώνονται με τη μορφή μυοσκελετικών τραυματισμών, αλλά σπάνια μπορεί να αντιμετωπιστούν και απειλητικές για τη ζωή. Σχεδόν όλες οι ασθένειες που παρατηρούνται στον γενικό πληθυσμό μπορούν επίσης να εμφανιστούν σε αθλητές. Ενώ το πρόβλημα του αθλητή καθορίζεται και ένα σημαντικό μέρος του επιλύεται στο τμήμα μας, σε περίπτωση διαφορετικών προβλημάτων υγείας ή αναγκών, χρησιμοποιούνται οι ευρείες διαγνωστικές και θεραπευτικές ευκαιρίες του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Near East.

Υπηρεσίες Αθλητικής Αποκατάστασης

Η φυσιολογία του αθλητή διαφέρει από τα φυσιολογικά άτομα. Ως εκ τούτου, η διαδικασία αποκατάστασης θα πρέπει να σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις διαφορές. Η διάρκεια του αθλητικού αποκλεισμού εξαρτάται από τη σημασία των αθλητικών τραυματισμών. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια απόδοσης του αθλητή. Η διάρκεια του αθλητικού αποκλεισμού εξαρτάται από τη σημασία των αθλητικών τραυματισμών. Όσο μεγαλύτερη είναι η περίοδος αυτή, τόσο μεγαλύτερη είναι η απώλεια απόδοσης του αθλητή. Η διάρκεια του αθλητικού αποκλεισμού εξαρτάται από τη σημασία των αθλητικών τραυματισμών. Η αθλητική αποκατάσταση είναι η τελευταία φάση της υγείας του αθλητή πριν επιστρέψει στη δραστηριότητα. Οι φυσικές και ψυχολογικές απώλειες του αθλητή λόγω τραυματισμού προσπαθούν να εξαλειφθούν κατά την περίοδο αυτή.

Άσκηση Σε Χρόνιες Παθήσεις 
Στη σημερινή κοινωνία, οι σταδιακά μειούμενες σωματικές δραστηριότητες των ατόμων έχουν φέρει μαζί της μια αύξηση στη συχνότητα πολλών χρόνιων ασθενειών. Οι τακτικές και καλά προγραμματισμένες άσκησης χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε όλο τον κόσμο ως σημαντική ανοσοενισχυτική θεραπεία στη θεραπεία της νόσου σε διάφορες ασθένειες. Είναι γνωστό ότι οι εφαρμοζόμενες συνταγές άσκησης έχουν θετικές επιπτώσεις όχι μόνο στον χρόνο ζωής αλλά και στην ποιότητα ζωής. Σε πολλές ασθένειες όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, η υπέρταση, η κατάθλιψη, τα οποία συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα σήμερα προβλήματα υγείας, οι άσκησης χρησιμοποιούνται ως συμπλήρωμα στη θεραπεία και έχουν σημαντική θετική επίδραση στην πορεία της νόσου. Είναι γνωστό ότι η άσκηση έχει πολύ σημαντική θέση όχι μόνο στη θεραπεία ασθενειών αλλά και στην πρόληψή της. Υπό αυτών των πληροφοριών, οι ασθενείς γίνονται δεκτοί στο τμήμα μας και προετοιμάζονται ειδικές συνταγές άσκησης για το άτομο μετά τις απαραίτητες διαβουλεύσεις και εξετάσεις.

Policlinic Area
0. FloorEastern Block
Department of Polyclinics
Opening Hours
Monday - Friday8:00 - 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

+90 (392) 444 0 535

Location