Κέντρο Καρδίας


Υπερηχοκαρδιογράφημα
Με τη συσκευή ηχοκαρδιογραφίας Vivid E9, η οποία είναι μία από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες συσκευές ηχοκαρδιογραφήματος στον κόσμο και στο κέντρο της καρδιάς, μπορούν να γίνουν αναλυτικές μετρήσεις σχετικά με τις μετρήσεις 2-διαστάσεων και τρισδιάστατης απεικόνισης της καρδιάς, τις μεθόδους doppler και τις καρδιακές βαλβίδες και τη ροή αίματος.

Επεμβατικές Διαδικασίες - Μονάδα Αγγειογραφίας

Στεφανιαία Αγγειογραφία: Στο κέντρο της καρδιάς μας, το GE Innova 3100, το οποίο είναι μία από τις νεότερες συσκευές, χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των καρδιακών αγγείων με μεθόδους στεφανιαίας αγγειογραφίας και για την εφαρμογή μπαλονιού ή στεντ σε περίπτωση σοβαρής στένωσης στα αγγεία.

Εικονική Αγγειογραφία: Χάρη στη μέθοδο που ονομάζεται εικονική αγγειογραφία με τη συσκευή ηλεκτρονικής τομογραφίας SIΕMENS Somatom Definition Flash στη μονάδα ακτινολογίας, οι πληροφορίες για το καρδιαγγειακό σύστημα αποκτώνται χωρίς καμία επεμβατική διαδικασία.

Policlinic Area
2. FloorEastern Block
Opening Hours
Monday - Friday8:00 - 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

+90 (392) 444 0 535

Location