Ακτινολογική Ραδιολογία

Χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό που ανήκει στο Τμήμα Ακτινολογίας, παρέχονται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές ακτινολογικές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές εικόνες που λαμβάνονται από συσκευές πλήρους ψηφιακής τεχνολογίας επεξεργάζονται και αρχειοθετούνται στο σύστημα αποθήκευσης εικόνας και μετάδοσης (PACS). Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατόν να επιτευχθεί λεπτομερέστερος, μικρότερος χρόνος εξέτασης και επαρκείς εικόνες στη διάγνωση σε σύγκριση με τις εικόνες που λαμβάνονται με συμβατικές μεθόδους απεικόνισης και αυτές οι εικόνες αξιολογούνται από εξειδικευμένους γιατρούς σε ειδικές συσκευές και σταθμούς εργασίας PACS. Σήμερα, όλες οι δυνατότητες που μπορεί να υπάρχουν σε μια υπερσύγχρονη μονάδα ακτινολογίας είναι διαθέσιμες στην κλινική μας. Αυτά:

 • Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας (DR)
 • Ψηφιακή φθοροσκόπηση (CR)
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογραφία, Doppler και υπερηχογραφία 4 διαστάσεων
 • Τομογραφία με πολλαπλά κομμάτια (64 ανιχνευτές)
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (1.5Tesla, 16 κανάλια)
 • Ψηφιακή αγγειογραφία (DSA) Επεμβατική ακτινολογία
 • Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Ψηφιακή Ακτινολογική Εξέταση:
Όλες οι συμβατικές ακτινογραφίες λαμβάνονται με συστήματα DR και μπορούν να πραγματοποιηθούν τυχόν συνήθεις και ειδικές εξετάσεις άμεσης ακτινογραφίας (σκολίωση, μέτρηση μήκους και κεφαλομετρία κ.λπ.). Επιπλέον, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς μας διαθέτουν υπηρεσίες ακτινογραφίας στα κρεβάτια τους με σύστημα CR όταν κρίνεται απαραίτητο.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • Συστήματα Ψηφιακά ακτινογραφικά GE Definium (TM) 6000
 • Συστήματα Fuji CR (CR-Propect, CR-Capsula)
 • GE TMX + συσκευή κινητής ακτινογραφίας

Ψηφιακή Φθοροσκόπηση Εξέταση:
Κάτω από την ακτινοσκόπηση μπορούν να πραγματοποιηθούν ακτινογραφίες του γαστρεντερικού συστήματος (οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο, λεπτό έντερο και διπλές ακτινογραφίες παχέος εντέρου), ουρολογικές ακτινολογικές εξετάσεις (IVP, κυτογραφία), υστεροσαλπιγγογραφία (HSG).

Συσκευή που Χρησιμοποιήτε: Συσκευή φθοριοσκοπίας έκδοσης GE Precision Rxi.

Ψηφιακές Ανασκοπήσεις Μαστογραφίας:
Η ψηφιακή μαστογραφία, μια νέα τεχνολογία στην απεικόνιση του μαστού, έχει πλέον γίνει η κύρια διαγνωστική μέθοδος στη διάγνωση των ασθενειών του μαστού και της ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού. Σε αντίθεση με τη συμβατική μαστογραφία, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς αισθητήρες υψηλής ακρίβειας με χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας, επιτυγχάνονται καλύτερες εικόνες σε ψηφιακό περιβάλλον. Αυτές οι εικόνες αναλύονται έπειτα σε σταθμούς εργασίας με ειδικές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, όπως η μεγέθυνση, η μέτρηση και η ρύθμιση της αντίθεσης, μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από τη δόση της ακτινογραφίας που χρησιμοποιείται.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας:

 • Η περίοδος αναθεώρησης είναι σύντομη. Οι εικόνες αποκτώνται αμέσως μετά τη λήψη και λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των εικόνων.
 • Η δόση ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλότερη από τη συμβατική μαστογραφία.
 • Η ανάλυση αντίθεσης είναι υψηλότερη από την κανονική μαστογραφία. Η μικροκαλλιέργεια και οι μικρές βλάβες μπορούν να διακριθούν ευκολότερα. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα εύκολο τον υπολογισμό του πυκνού και ινοκυστικού ιστού μαστού.
 • Οι εικόνες αρχειοθετούνται ψηφιακά και μπορούν να μεταφερθούν ψηφιακά.

Συσκευή που Χρησιμοποιήτε: Βασικό σύστημα σάρωσης GE Senographe.

Εξέταση Υπερηχογραφία και Υπέρηχος Doppler:
Η υψηλή ανάλυση και η εξαιρετική ποιότητα εικόνας των προηγμένων συσκευών υπερηχογραφίας παρέχουν διαγνωστική ευκολία. Με τις τελευταίες τεχνολογίες συσκευές υπερήχων, οι υπηρεσίες παρέχονται σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια.
Στο τμήμα μας εφαρμόζονται όλες οι υπερηχογραφικές εξετάσεις και οι επεμβατικές διαδικασίες που συνοδεύονται από υπερηχογραφία. Ειδικά εξετάσεις εγκυμοσύνης στις ΗΠΑ και έγχρωμη 4-διαστάσεων απεικόνιση μπορούν να γίνουν.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • Συσκευή υπερηχογραφίας GE Logiq P6 Pro και συσκευή υπερηχογραφίας Doppler
 • Συσκευή υπερηχογραφίας GE Logiq P9 Pro και συσκευή υπερηχογραφίας Doppler
 • Συσκευή υπερηχογράφημα GE Voluson 730 Pro και υπερηχογραφήματος Doppler
 • GE Logiq P6 Pro Φορητή υπερηχογραφία και συσκευή Doppler Ultrasonography

Πολλαπλασιαστική τομογραφία υπολογισμών (MDCT):
Χάρη στη συσκευή "Multi-Detector BT" 64 τμημάτων, γίνονται ταχύτερες και υψηλότερες λήψεις ανάλυσης. Οι εξετάσεις που μπορούν να γίνουν με αυτή τη συσκευή εξοπλισμένες με επαρκή και ειδικά προγράμματα βολής για κάθε περιοχή:

 • Συμβατικές εξετάσεις για όλες τις περιοχές του σώματος
 • Προβολή 3D
 • CT-αγγειογραφία (εγκεφαλική, καρωτίδα, αορτογραφία, περιφερική αγγειογραφία) •
 • Στεφανιαία CT-Αγγειογραφία και βαθμολόγηση ασβεστίου
 • Ολική σάρωση σώματος (πίνακας τραυμάτων)
 • Διαδικασίες όπως η αορτική ανατομή, η πνευμονική εμβολή, η πνευμονία κλπ. Εκτελούνται γρήγορα και επιτυχώς σε ασθενείς που υποβάλλουν αίτηση στο τμήμα έκτακτης ανάγκης με θωρακικό άλγος.

Χρησιμοποιημένη συσκευή: συσκευή BT της GE Discovery CT750 HD 64 στοιχείων.

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)
Το Πανεπηστμιακό Νοσοκομείο Near East προσφέρει υπηρεσίες απεικόνισης με αναβαθμισμένο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας το 2015 με μια συσκευή 1.5 Tesla GE Signa HDxt με 16 κανάλια που περιλαμβάνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και ενημερώσεις. Οι εξετάσεις που μπορούν να γίνουν με αυτή τη συσκευή εξοπλισμένες με επαρκείς και ειδικές περιελίξεις και προγράμματα για κάθε περιοχή.

 • Εξετάσεις για την περιοχή της κεφαλής όπως είναι οι δομές του εγκεφάλου, των ματιών, του εσωτερικού αυτιού και του αυτιού, της υπόφυσης, των αρθρώσεων των γνάθων, των εγκεφαλικών αρτηριών και των φλεβών.
 • Διαγνώσεις MRI (DSC και DCE) και αντίθεσης (ASL)
 • Διασπορά και διάχυση απεικόνισης τανυστή
 • Λειτουργικές εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού εγκεφάλου
 • Μελέτες φασματοσκοπίας MRΙ
 • Μελέτη ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF)
 • Έλεγχος της δομής του αυχένα, του λάρυγγα, του φάρυγγα, των σιελογόνων αδένων, της γλώσσας και των δομών γύρω από τη δομή
 • Εξέταση των πνευμόνων, της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων που σχετίζονται με την καρδιά
 • Μορφολογική και λειτουργική καρδιακή (καρδιακή) απεικόνιση, εξέταση στεφανιαίας MR-αγγειογραφίας και καρδιακής αιμάτωσης
 • Ανίχνευση αγγειογραφίας MR αντίθεσης και μη αντίθεσης για όλες τις περιοχές του σώματος
 • Έλεγχος της ράχης του αυχένα, της πλάτης και της μέσης και εξετάσεις μυελογραφίας MRΙ
 • Μορφολογικές και κινηματικές εξετάσεις των άκρων και των αρθρώσεων όπως οι ώμοι, τα χέρια, οι αγκώνες, οι καρποί, τα χέρια, οι γοφοί, οι μηροί, τα γόνατα, τα πόδια, οι αστράγαλοι και τα πόδια.
 • Εξετάσεις ενδοκοιλιακών οργάνων, κάτω κοιλιακής χώρας (πυελική περιοχή)
 • Δυναμικές εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού ιστών (ήπατος, μαστού, νεφρού, όγκου)
 • Μη εφαρμογές διάχυσης κρανίου και κοιλίας
 • MRCP (Λεπτομερής και προηγμένη τεχνική απεικόνισης της χοληδόχου κύστης, της χοληφόρου οδού με MRI)
 • Επισκόπηση MRI-Πυελλογιών (MRI-Urography)

Χρησιμοποιημένη συσκευή: GE Signa HDxt1.5 Tesla (16 καναλιών) συσκευή MR.

Ψηφιακή Αγγειογραφία
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Near East εκτελούνται εφαρμογές αγγειακής και νευροαγγειακής επεμβατικής ακτινολογίας σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα με τη συσκευή ανατροφοδοτούμενης μονοπολικής ψηφιακής αγγειογραφίας (DSA) το 2015. Στις νευρο-επεμβατικές διαδικασίες, εκτός από την 3D περιστροφική αξιολόγηση, τα περιφερικά αγγεία αξιολογούνται με τη μέθοδο «bolus-chase» παρακολούθησης, τα δύο πόδια ρίχνουν την ίδια απόδοση αντίθεσης και οι φλέβες των σφαιρών μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα σε όλο το ίχνος.

Από νευροβιολογικές επεμβάσεις:

 • Όλες οι εξετάσεις εγκεφαλοαγγειακής αγγειογραφίας
 • Τοποθέτηση στεντ στις καρωτιδικές στένωση για την στένωση
 • Τοποθέτηση του στεντ σε καρωτιδικές στένωση για την ανακούφιση της στένωσης
 • Άνοιγμα του θρόμβου και παρεμπόδιση της αρτηρίας με επέμβαση του εγκεφαλικού
 • Εφαρμόζεται ενδοαγγειακή θεραπεία ανευρύσματος.

Από τις αγγειακές διεργασίες:

 • Όλες οι αρτηριοφλεβικές αγγειογραφικές εξετάσεις
 • Αφαίρεση στενώσεων και άνοιγμα αποφραγμένων αγγείων με επέμβαση στις λαγόνες και περιφερικές αρτηρίες.
 • Τοποθέτηση καθετήρα λιμενικής και μόνιμης αιμοκάθαρσης μέσω της κεντρικής φλεβικής οδού
 • Εκτελείται εμβολισμός αρτηριοφλεβικού συριγγίου.

Διαδερμικά:

 • Τοποθέτηση καθετήρα στο χολικό σωλήνα με επέμβαση και εισαγωγή στεντ, εάν είναι απαραίτητο
 • Η τοποθέτηση καθετήρα νεφροστομίας γίνεται με νεφρική επέμβαση.

Χρησιμοποιημένη συσκευή: συσκευή αγγειογραφίας GE 3100 Innova

Επεμβατική Ακτινολογία
Οι επεμβατικές διαδικασίες ακτινολογίας γενικά διαιρούνται σε τρία τμήματα και αποτελούνται από αγγειακές, μη αγγειακές και νευροαγγειακές διαδικασίες, αντίστοιχα.

Οι μη αγγειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν παρεμβάσεις που γίνονται μέσω της περούκας (μέσω του δέρματος) και οι εφαρμογές αυτές εκτελούνται υπό την καθοδήγηση της υπερηχογραφίας ή της υπολογιστικής τομογραφίας. Για το σκοπό αυτό, οι πιο συνηθισμένες είναι οι λεπτές ή παχίες βιοψίες μάζας βελόνας και οι διαδικασίες διαδερμικής αποστράγγισης. Εκτός αυτών, μπορούν να διεξαχθούν διαδικασίες νεφροστομίας για την χαλάρωση του νεφρού σε περιπτώσεις διεύρυνσης των νεφρικών διαύλων, του όγκου της χοληφόρου οδού ή της ανακούφισης των χολικών αγωγών σε στένωση. Μια άλλη διαδικασία που διεξάγεται διαδερμικά είναι η αγωγή των ανεπαρκειών των φλεβικών φλεβών χωρίς χειρουργική επέμβαση χωρίς την εφαρμογή διαδερμικής φλεβικής λέιζερ.

Οι αγγειακές παρεμβάσεις, από την άλλη πλευρά, είναι οι διαδικασίες για την ανοικτή στένωση ή την απόφραξη κυρίως για τις αρτηρίες υπό την καθοδήγηση της συσκευής αγγειογραφίας. Παρομοίως, η αγγειοπλαστική (άνοιγμα της φλέβας) και η τοποθέτηση του στεντ εκτελούνται σε περιπτώσεις στένωσης ή αιφνίδιας απόφραξης στις αγγειακές δομές που οδηγούν στα νεφρά ή στα έντερα. Οι συχνότερες εφαρμογές της επέμβασης με το φλεβικό σύστημα τοποθετούν έναν μόνιμο καθετήρα σήραγγας στην κεντρική θύρα ή στους ασθενείς με αιμοκάθαρση. Έτσι, οι ασθενείς με αιμοκάθαρση μπορούν εύκολα να εισέλθουν σε αιμοκάθαρση, οι ασθενείς με καρκίνο μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία.

Μεταξύ των νευροαγγειακών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας: αγγειογραφία του εγκεφάλου και του αγγειακού συστήματος, τοποθέτηση στεντ σε ασθενείς με καρωτιδική στένωση, θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο με εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή εγκεφαλικό επεισόδιο και θεραπεία ασθενών με αιμορραγία που προκαλείται από ανεύρυσμα.

Συσκευές που Χρησιμοποιούνται:

 • Μηχανισμός Angiography GE 3100 Innova
 • Η συσκευή BT της GE Discovery CT750 HD 64 στοιχείων
 • Συσκευή υπερηχογραφίας GE Logiq P6 Pro και Ultrasonography Doppler
 • Συσκευή υπερηχογραφίας GE Logiq P9 Pro και Ultrasonography Doppler

Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Το PACS (Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας) είναι μια λύση προγράμματος στο διαδίκτυο που βασικά συλλέγει, συνδυάζει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται και αναφέρει εικόνες που προέρχονται από διαφορετικές ιατρικές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο αποθηκεύονται στο ίδιο περιβάλλον οι λήψεις του ίδιου προσώπου σε διαφορετικές συσκευές και ώρες, η πιο εύκολη και ταχύτερη πρόσβαση σε αυτές, αν είναι απαραίτητο, σύγκριση παλαιών και νέων εικόνων, προσθήκη άλλων εικόνων που λαμβάνονται σε εξωτερικά κέντρα όταν είναι απαραίτητο και άλλων ιδρυμάτων ιατρείου και υγείας συνδεδεμένων με το νοσοκομείο NEU. Επιτρέπει την κοινή χρήση αυτών των εικόνων στον ιστό.

Εκτός από αυτά τα βασικά πλεονεκτήματα του PACS, υπάρχουν πολλές εφαρμογές απεικόνισης που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο πλαίσιο του συστήματος που εγκαθίσταται στο Νοσοκομείο NEU και μπορούν να χρησιμοποιηθούν άνετα σε οποιοδήποτε περιβάλλον μέσω ενός συστήματος σύννεφο. Οι κύριες διεργασίες που εκτελούνται σε αυτό το σύστημα είναι:

 • Βασικές πρακτικές που χρησιμοποιούμε κατά την καθημερινή αξιολόγηση
 • Πρόγραμμα 4D όπου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυναμικές φαρμακοποιημένες εικόνες,
 • Πρόγραμμα συγχώνευσης που επιτρέπει την ομοιόμορφη αλληλεπικάλυψη εικόνων διαφορετικών συσκευών (CT, MRI, PET / CT)
 • Πρόγραμμα τρισδιάστατων συγκρίσεων που επιτρέπει τη σύγκριση εικόνων όχι μόνο σε δύο αλλά και σε τρεις διαστάσεις,
 • Οδοντικό πρόγραμμα που παρέχει αξιολόγηση των εκχυλίσεων δοντιών
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας εικονικής ενδοσκοπίας
 • Προγράμματα RECIST και PERCIST που ορίζονται για μεθόδους ακτινολογικής απεικόνισης και απεικόνισης PET και χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση όγκων
 • Ειδικά οι 3D εικόνες που δημιουργούνται στο σύστημα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα σε λειτουργίες όπως εικονικό χειρουργικό σχεδιασμό ή 3D μοντελοποίηση.

Συσκευή που Χρησιμοποιείται: Σύστημα FUJI PACS

Policlinic Area
1. FloorWestern Block
Opening Hours
Monday - Friday8:00 - 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

+90 (392) 444 0 535

Location