Ακτινολογική Ραδιολογία

Χάρη στον τεχνολογικό εξοπλισμό του Τμήματος Ακτινολογίας, παρέχονται όλες οι διαγνωστικές και επεμβατικές ακτινολογικές υπηρεσίες. Οι ψηφιακές εικόνες που λαμβάνονται από τις συσκευές που λειτουργούν με πλήρως ψηφιακή τεχνολογία επεξεργάζονται και αρχειοθετούνται στο περιβάλλον του συστήματος αποθήκευσης εικόνας και μετάδοσης (PACS). Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ληφθούν πιο λεπτομερείς εικόνες, λιγότερος  χρόνος εξέτασης και πιο κατάλληλη διάγνωση από τις συμβατικές μεθόδους απεικόνισης και αυτές οι εικόνες αξιολογούνται από έμπειρους γιατρούς σε ειδικές συσκευές και σταθμούς εργασίας PACS. Σήμερα, όλες οι εγκαταστάσεις που είναι διαθέσιμες σε μια υπερσύγχρονη μονάδα ακτινολογίας είναι διαθέσιμες στην κλινική μας. Αυτά είναι:

 • Σύστημα ψηφιακής ακτινογραφίας (DR)
 • Ψηφιακή Ακτινοσκόπηση
 • Ψηφιακή μαστογραφία
 • Υπερηχογραφία, Doppler και υπερηχογραφία 4 διαστάσεων
 • Τομογραφία με πολλαπλά κομμάτια
 • Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (1.5Tesla, 48 κανάλια)
 • Ψηφιακή αγγειογραφία (DSA)
 • Επεμβατική ακτινολογία
 • Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Ψηφιακές Ακτινολογικές Αναφορές:

Όλες οι συμβατικές ακτινογραφίες λαμβάνονται με συστήματα DR και μπορούν να πραγματοποιηθούν όλα τα είδη ρουτίνας και ειδικών άμεσων ακτινογραφιών (σκολίωση, μέτρηση μήκους και κεφαλομετρία κ.λπ.). Επιπροσθέτως, παρέχονται υπηρεσίες ακτινογραφίας ασθενών στους νοσηλευόμενους ασθενείς μας με σύστημα CR όταν κρίνεται απαραίτητο.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • Συστήματα Ψηφιακά ακτινογραφικά GE Definium (TM) 6000
 • Ψηφιακά Κινητά Ακτινογραφικά Συστήματα Siemens Mira Max

Ψηφιακή Φθοροσκόπηση Εξέταση:

Κάτω από την ακτινοσκόπηση μπορούν να πραγματοποιηθούν ακτινογραφίες του γαστρεντερικού συστήματος (οισοφάγος, στομάχι, δωδεκαδάκτυλο, λεπτό έντερο και διπλές ακτινογραφίες παχέος εντέρου), ουρολογικές ακτινολογικές εξετάσεις (IVP, κυτογραφία), υστεροσαλπιγγογραφία (HSG).

Συσκευή που Χρησιμοποιήτε: Συσκευές φθοροσκόπησης Siemens Luminos Fusion

Ψηφιακές ανασκοπήσεις μαστογραφίας:
Η ψηφιακή μαστογραφία, μια νέα τεχνολογία στην απεικόνιση του μαστού, είναι πλέον η κύρια διαγνωστική μέθοδος στη διάγνωση των ασθενειών του μαστού και της ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού. Σε αντίθεση με τη συμβατική μαστογραφία, μια χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας παράγει μια καλύτερη ποιότητα εικόνας σε ένα ψηφιακό περιβάλλον χρησιμοποιώντας ευαίσθητους ηλεκτρονικούς αισθητήρες. Αυτές οι εικόνες εξετάζονται στη συνέχεια σε σταθμούς εργασίας με ειδικές οθόνες υψηλής ανάλυσης. Οι εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, όπως η ενίσχυση, η μέτρηση και η ρύθμιση της αντίθεσης, μπορούν να εκτελεσθούν ανεξάρτητα από τη δόση της ακτινογραφίας που χρησιμοποιείται.

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής μαστογραφίας:

 • Ο χρόνος αναθεώρησης είναι σύντομος. Αμέσως μετά τη λήψη, αποκτώνται εικόνες και λαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την καταλληλότητα των εικόνων.
 • Η δόση ακτινοβολίας είναι πολύ χαμηλότερη από τη συμβατική μαστογραφία.
 • Η ανάλυση αντίθεσης είναι υψηλότερη από την κανονική μαστογραφία. Η μικροκαλλιέργεια και οι μικρές βλάβες είναι πιο εύκολα διακριτές. Αυτό διευκολύνει την αξιολόγηση του ιδιαίτερα πυκνού και ινοκυστικού ιστού μαστού.
 • Οι εικόνες μπορούν να αρχειοθετηθούν και να μεταφερθούν ψηφιακά.

Συσκευή που Χρησιμοποιήτε: Siemens Mammomat Inspiration Εξέταση

Υπερηχογραφία και Υπέρηχος Doppler:

Η υψηλή ανάλυση και η εξαιρετική ποιότητα εικόνας των προηγμένων συσκευών υπερηχογραφίας παρέχουν διαγνωστική ευκολία. Με τις τελευταίες τεχνολογίες συσκευές υπερήχων, οι υπηρεσίες παρέχονται σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια.

Στο τμήμα μας εφαρμόζονται όλες οι υπερηχογραφικές εξετάσεις και οι επεμβατικές διαδικασίες που συνοδεύονται από υπερηχογραφία. Ειδικά εξετάσεις εγκυμοσύνης στις ΗΠΑ και έγχρωμη 4-διαστάσεων απεικόνιση μπορούν να γίνουν.

Συσκευές που χρησιμοποιούνται:

 • Συσκευή υπερηχογράφημα GE Voluson 730 Pro και υπερηχογραφήματος Doppler
 • GE LOGIQ S 8 Συσκευή Υπερηχογραφίας και Υπερηχογραφίας Doppler
 • Υπερηχογράφημα και υπερηχογράφημα Doppler Siemens Acuson S2000
 • Υπερηχογράφημα και υπερηχογράφημα Doppler Siemens Acuson NX3

Πολλαπλασιαστική τομογραφία υπολογισμών (MDCT):

Χάρη στη συσκευή "Multi-Detector BT" 256 κανάλια, γίνονται ταχύτερες και υψηλότερες λήψεις ανάλυσης. Οι εξετάσεις που μπορούν να γίνουν με αυτή τη συσκευή εξοπλισμένες με επαρκή και ειδικά προγράμματα βολής για κάθε περιοχή:

 • Συμβατικές εξετάσεις για όλες τις περιοχές του σώματος
 • 3D απεικόνιση
 • CT-αγγειογραφία (εγκεφαλική, καρωτίδα, αορτογραφία, περιφερική αγγειογραφία)
 • Στεφανιαία CT-αγγειογραφία και βαθμολόγηση ασβεστίου
 • Πλήρης σάρωση σώματος (πίνακας τραυμάτων)
 • Ο λόγος για τους ασθενείς που υπέβαλαν αίτηση στο τμήμα έκτακτης ανάγκης για πόνο στο στήθος (Αορτική ανατομή, πνευμονική εμβολή, πνευμονία κ.λπ.) διεξάγεται γρήγορα και με επιτυχία.

Χρησιμοποιημένη συσκευή: Siemens Definium Flash 256 Ενότητα Συσκευή πληροφορικής

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)

Το Πανεπηστμιακό Νοσοκομείο Near

Χρησιμοποιημένη συσκευή: συσκευή BT της GE Discovery CT750 HD 64 στοιχείων.

Απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού (MRI)

Το Πανεπηστμιακό Νοσοκομείο Near East προσφέρει υπηρεσίες απεικόνισης με αναβαθμισμένο σύστημα μαγνητικής τομογραφίας το 2015 με μια συσκευή 1.5 Tesla GE Signa HDxt με 16 κανάλια που περιλαμβάνει τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και ενημερώσεις. Οι εξετάσεις που μπορούν να γίνουν με αυτή τη συσκευή εξοπλισμένες με επαρκείς και ειδικές περιελίξεις και προγράμματα για κάθε περιοχή.

 • Εξετάσεις για την περιοχή της κεφαλής όπως είναι οι δομές του εγκεφάλου, των ματιών, του εσωτερικού αυτιού και του αυτιού, της υπόφυσης, των αρθρώσεων των γνάθων, των εγκεφαλικών αρτηριών και των φλεβών.
 • Διαγνώσεις MRI (DSC και DCE) και αντίθεσης (ASL)
 • Διασπορά και διάχυση απεικόνισης τανυστή
 • Λειτουργικές εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού εγκεφάλου
 • Μελέτες φασματοσκοπίας MRΙ
 • Μελέτη ροής εγκεφαλονωτιαίου υγρού (CSF)
 • Έλεγχος της δομής του αυχένα, του λάρυγγα, του φάρυγγα, των σιελογόνων αδένων, της γλώσσας και των δομών γύρω από τη δομή
 • Εξέταση των πνευμόνων, της καρδιάς και των μεγάλων αγγείων που σχετίζονται με την καρδιά
 • Μορφολογική και λειτουργική καρδιακή (καρδιακή) απεικόνιση, εξέταση στεφανιαίας MR-αγγειογραφίας και καρδιακής αιμάτωσης
 • Ανίχνευση αγγειογραφίας MR αντίθεσης και μη αντίθεσης για όλες τις περιοχές του σώματος
 • Έλεγχος της ράχης του αυχένα, της πλάτης και της μέσης και εξετάσεις μυελογραφίας MRΙ
 • Μορφολογικές και κινηματικές εξετάσεις των άκρων και των αρθρώσεων όπως οι ώμοι, τα χέρια, οι αγκώνες, οι καρποί, τα χέρια, οι γοφοί, οι μηροί, τα γόνατα, τα πόδια, οι αστράγαλοι και τα πόδια.
 • Εξετάσεις ενδοκοιλιακών οργάνων, κάτω κοιλιακής χώρας (πυελική περιοχή)
 • Δυναμικές εξετάσεις μαγνητικού συντονισμού ιστών (ήπατος, μαστού, νεφρού, όγκου)
 • Μη εφαρμογές διάχυσης κρανίου και κοιλίας
 • MRCP (Λεπτομερής και προηγμένη τεχνική απεικόνισης της χοληδόχου κύστης, της χοληφόρου οδού με MRI)
 • Επισκόπηση MRI-Πυελλογιών (MRI-Urography)

Χρησιμοποιημένη συσκευή: Συσκευή μαγνητικής τομογραφίας Siemens Magnetom Aera 48 καναλιών

Ψηφιακή Αγγειογραφία
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Near East, το 2015, αναβαθμίζεται η συσκευή μονοπολικής ψηφιακής αγγειογραφίας (DSA) και οι εφαρμογές αγγειακής και νευροαγγειακής επεμβατικής ακτινολογίας εκτελούνται σύμφωνα με τα τελευταία πρότυπα. Εκτός από την 3D περιστροφική αξιολόγηση σε νευροχειρουργικές διαδικασίες, ο παράγοντας αντίθεσης στην αξιολόγηση των περιφερικών αγγείων μπορεί να οπτικοποιηθεί με τη μέθοδο bolus-chase σε μία απλή απόδοση αντίθεσης.

Νευροϊνεργικές διαδικασίες:

 • Όλοι οι τύποι εγκεφαλοαγγειακής αγγειογραφίας
 • Τοποθέτησης στέντ στον καρωτιδικής για στένωση
 • Άνοιγμα του θρόμβου και αποφρακτική αρτηρία με παρεμβολή εγκεφαλικού επεισοδίου
 • Θεραπεία ενδοαγγειακού ανευρύσματος

Αγγειακές διαδικασίες:

 • Όλοι οι τύποι αρτηριοφλεβικών αγγειογραφικών εξετάσεων
 • Αφαίρεση της στένωσης και άνοιγμα του αποφραγμένου αγγείου με παρέμβαση στις λαγόνες και περιφερειακές αρτηρίες
 • Κεντρική φλεβική θυρίδα και μόνιμη εισαγωγή καθετήρα
 • Εμβολιάζεται η νεφρική αρτηριοφλεβική συρίγγια.

Διαδερμική:

 • Η εισαγωγή ενός καθετήρα μέσω της χοληφόρου οδού και η εισαγωγή ενός στεντ εάν είναι απαραίτητο
 • Η τοποθέτηση καθετήρα νεφροστομίας πραγματοποιείται με νεφρική επέμβαση.

Συσκευή: GE 3100 Innova συσκευή αγγειογραφίας:

Επεμβατική Ακτινολογία
Οι επεμβατικές διαδικασίες ακτινολογίας γενικά διαιρούνται σε τρία τμήματα και αποτελούνται από αγγειακές, μη αγγειακές και νευροαγγειακές διαδικασίες αντίστοιχα.

Οι μη αγγειακές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν επεμβάσεις που γίνονται μέσω της περούκας (μέσω του δέρματος) και εκτελούνται υπό την καθοδήγηση της υπερηχογραφίας ή της υπολογιστικής τομογραφίας. Για το σκοπό αυτό, οι συνηθέστερες είναι οι λεπτές ή παχίες βιοψίες μάζας βελόνας και οι διαδικασίες διαδερμικής αποστράγγισης. Εκτός αυτών, οι διαδικασίες νεφροστομίας για την ανακούφιση του νεφρού σε περιπτώσεις διαστολής των νεφρικών διαύλων και της εφαρμογής του στεντ μπορούν να πραγματοποιηθούν στους όγκους των χοληφόρων αγωγών ή στη στένωση των χολικών αγωγών. Μια άλλη διαδικασία που διεξάγεται διαδερμικά είναι η μη χειρουργική θεραπεία της ανεπάρκειας των κιρσών σε φλέβα.

Οι αγγειακές παρεμβάσεις είναι οι διαδικασίες για την ανοιχτή στένωση ή την απόφραξη που κατευθύνεται κυρίως στις αρτηρίες υπό την καθοδήγηση της συσκευής αγγειογραφίας. Παρομοίως, σε περιπτώσεις στένωσης ή αιφνίδιας απόφραξης των αγγειακών δομών που οδηγούν στο νεφρό ή τα έντερα, εφαρμόζονται αγγειοπλαστική (άνοιγμα του αγγείου) και τοποθέτηση στεντ. Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες που εκτελούνται με την επέμβαση φλεβικού συστήματος είναι η τοποθέτηση ενός μόνιμου καθετήρα με σήραγγα σε κεντρικό λιμένα ή ασθενείς με αιμοκάθαρση. Έτσι, οι ασθενείς με αιμοκάθαρση μπορούν εύκολα να εισέλθουν σε αιμοκάθαρση και οι ασθενείς με καρκίνο μπορούν.

Μεταξύ των νευροαγγειακών επεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο μας: αγγειογραφία του εγκεφάλου και του αγγειακού συστήματος, τοποθέτηση στεντ σε ασθενείς με καρωτιδική στένωση, θεραπεία ασθενών με εγκεφαλικό επεισόδιο με εγκεφαλικό επεισόδιο, δηλαδή εγκεφαλικό επεισόδιο και θεραπεία ασθενών με αιμορραγία που προκαλείται από ανεύρυσμα.

Συσκευές που Χρησιμοποιούνται:

 • Μηχανισμός Angiography GE 3100 Innova
 • Συσκευή GE Vivid E9 Echo
 • Συσκευή GE Vivid S5 Echo

Σύστημα αποθήκευσης και μετάδοσης εικόνας (PACS)

Το PACS (Σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας) είναι μια λύση προγράμματος στο διαδίκτυο που βασικά συλλέγει, συνδυάζει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται και αναπαράγει εικόνες από διαφορετικές ιατρικές συσκευές. Με αυτόν τον τρόπο, το ίδιο άτομο μπορεί να αποθηκευτεί σε διαφορετικές συσκευές και ώρες στο ίδιο περιβάλλον, ο ευκολότερος και ταχύτερος τρόπος για να τους φτάσει όταν είναι απαραίτητο, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των παλαιών και νέων εικόνων, αν είναι απαραίτητο, άλλες εικόνες από τα εξωτερικά κέντρα μπορούν να προστεθούν στο σύστημα και το νοσοκομείο NEU και άλλα ιατρεία και ιδρύματα υγείας μεταξύ αυτών των εικόνων στο διαδίκτυο.

Εκτός από αυτά τα βασικά οφέλη του PACS, υπάρχουν πολλές εφαρμογές απεικόνισης που έχουν εγκριθεί από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στο πλαίσιο του συστήματος που ιδρύθηκε στο Νοσοκομείο NEU και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε περιβάλλον μέσω ενός συστήματος σύννεφο.

Οι κύριες λειτουργίες που εκτελούνται σε αυτό το σύστημα είναι:

 • Βασικές εφαρμογές που χρησιμοποιούμε κατά την καθημερινή αξιολόγηση
 • 4D, όπου μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία δυναμικές φαρμακευτικές εικόνες,
 • Πρόγραμμα συγχώνευσης που επιτρέπει την επικάλυψη εικόνων διαφορετικών συσκευών (CT, MRI, PET / CT),
 • 3-διαστάσεων πρόγραμμα σύγκρισης που επιτρέπει τη σύγκριση των εικόνων όχι μόνο σε δύο, αλλά και σε τρεις διαστάσεις
 • Οδοντιατρικό πρόγραμμα για την αξιολόγηση της εκχύλισης δοντιών
 • Πρόγραμμα επεξεργασίας εικονικής ενδοσκόπησης
 • Προγράμματα RECIST και PERCIST που ορίζονται για μεθόδους ακτινολογικής απεικόνισης και απεικόνισης PET και χρησιμοποιούνται στην παρακολούθηση όγκων
 • Συγκεκριμένα, οι τρισδιάστατες εικόνες που δημιουργούνται στο σύστημα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν σε λειτουργίες όπως εικονικό χειρουργικό σχεδιασμό ή 3D μοντελοποίηση.

Συσκευή που χρησιμοποιείται: Σύστημα FUJI PACS

Policlinic Area
1. FloorWestern Block
Opening Hours
Monday - Friday8:00 - 17:00
SaturdayClosed
SundayClosed

+90 (392) 444 0 535

Location