Ηλεκτρονικό Pαντεβού

Na σας πάρουμε τηλέφωνω για να δημιουργήσουμε ραντεβού
Μπορείτε να ζητήσετε από το κέντρο κλήσεων σας να σας καλέσει πληκτρολογώντας το όνομα, το επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου σας στην παρακάτω ενότητα. Όταν οι εκπρόσωποί μας σας καλούν, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα ένα ραντεβού γιατρού.