Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών


PatientRelative


FemaleMale


TRNCTRTRNC & TROther


SGKΑσφάλιση Υγείαςόχι


YesNo12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


12345


Είμαι πολύ ικανοποιημένοςΙκανοποιημένοςΑναποφάσιστοςΔεν είμαι ικανοποιημένοςΔεν είμαι καθόλου ικανοποιημένοςPatientRelative of a Patient


FemaleMale


TRNCTRTRNC&TROther


SGKPrivate Health InsuranceNone


YesNo54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


54321


YesNo


YesNo


YesNo


YesNo