Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών


  PatientRelative


  FemaleMale


  TRNCTRTRNC & TROther


  SGKΑσφάλιση Υγείαςόχι


  YesNo  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  12345


  Είμαι πολύ ικανοποιημένοςΙκανοποιημένοςΑναποφάσιστοςΔεν είμαι ικανοποιημένοςΔεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος   PatientRelative of a Patient


   FemaleMale


   TRNCTRTRNC&TROther


   SGKPrivate Health InsuranceNone


   YesNo   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   54321


   YesNo


   YesNo


   YesNo


   YesNo